Ostatnia aktualizacja 9 marca 2022 r.

Ludzie, którzy mają szczęście mieć ćwierć miliona dolarów, są o krok bliżej do spełnienia swoich marzeń. Jednak w dzisiejszym świecie 250 000 USD nie idzie tak daleko, jak kiedyś.

Dlatego też wielu inwestorów posiadających 250 000 USD szuka sposobów na zwiększenie swojego kapitału inwestycyjnego przy jednoczesnym generowaniu dodatkowego dochodu. W tym artykule omówimy opcje inwestowania 250 000 USD, zaczynając od wskazówek, co należy zrobić przed zainwestowaniem jednego dolara.


Kluczowe wnioski

 • Inwestorzy mogą przygotować się do inwestowania, pozbywając się wysokooprocentowanego zadłużenia, rozumiejąc swoją tolerancję na ryzyko i opracowując plan gry z jasnymi i osiągalnymi celami finansowymi.
 • Sposoby inwestowania 250 tysięcy dolarów obejmują wysokodochodowe dywidendowe fundusze giełdowe (ETF), prywatne pożyczki i wynajem nieruchomości.

Jak przygotować się do inwestowania

Były trener koszykówki Bobby Knight powiedział kiedyś: "Kluczem nie jest wola zwycięstwa. Każdy ją ma. Ważna jest wola przygotowania się do zwycięstwa".


Rekomendacja: Sprawdź ofertę sprawdzonej firmy remontowej MaksymBud (https://maksymbud.pl/)


Gdy się nad tym zastanowić, inwestowanie działa w ten sam sposób. Przed zainwestowaniem 250 tysięcy dolarów warto najpierw rozważyć zrobienie kilku rzeczy:

 • Spłacić lub całkowicie wyeliminować wysokooprocentowane zadłużenie, takie jak zadłużenie na karcie kredytowej lub kredyty samochodowe, ponieważ pieniądze wydane na odsetki można wykorzystać do zwiększenia osobistego przepływu gotówki lub zmniejszenia wskaźnika zadłużenia do dochodów.
 • Utwórz fundusz awaryjny, aby mieć pod ręką gotówkę na pokrycie nieoczekiwanych wydatków, zamiast wstrzymywać swoje cele inwestycyjne.
 • W pełni sfinansuj konto emerytalne, takie jak 401(k), Traditional/Roth IRA lub SEP-IRA, aby zaplanować przyszłość i mieć dodatkowe pieniądze na inwestowanie w nieruchomości za pomocą samodzielnego indywidualnego konta emerytalnego (IRA).
 • Zrozumienie, jak duże ryzyko jesteś skłonny podjąć w zamian za potencjalną nagrodę, zwłaszcza biorąc pod uwagę swój horyzont czasowy. Młodzi inwestorzy czasami podejmują większe ryzyko strategiczne, ponieważ mają więcej czasu na wyjście z niepowodzeń.
 • Stwórz pisemny plan inwestycyjny z jasnymi i osiągalnymi celami, takimi jak określona kwota miesięcznych przepływów pieniężnych po 5 latach, całkowita wartość netto za 10 lat lub wiek, w którym chcesz przejść na emeryturę.
 • Opracuj oś czasu z jasnymi, wykonalnymi i realistycznymi krokami w kierunku osiągnięcia swoich celów.

9 sposobów na zainwestowanie 250 tys. dolarów

Inwestorzy dysponujący 250 tysiącami dolarów mogą skupić się na inwestowaniu dywidend (czyli powtarzających się dochodach), wzroście wartości kapitału lub ich kombinacji. W rzeczywistości nie ma reguły, która mówi, że musisz zainwestować wszystkie te pieniądze w jedną inwestycję z jednym rodzajem zwrotu.

Wielu inwestorów stosuje dywersyfikację jako strategię zmniejszania zmienności portfela poprzez utrzymywanie aktywów, które są ze sobą stosunkowo nisko skorelowane. Przykładowo, w ciągu ostatnich 25 lat nieruchomości jednorodzinne na wynajem (SFR) generowały zwroty niemal identyczne jak zwroty z akcji, ale przy mniejszej zmienności.

Dobrym pomysłem jest również zasięgnięcie drugiej opinii przed dokonaniem inwestycji. Inwestorzy mogą chcieć porozmawiać z doradcą finansowym, aby zidentyfikować długoterminowe cele i opracować strategię inwestycyjną krok po kroku, aby je osiągnąć.

1. Wynajem nieruchomości

Zacznijmy od bezpośredniego inwestowania w nieruchomości na wynajem, ponieważ jest to zwykle pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, gdy ludzie mają dobrą sumę pieniędzy do zainwestowania. Posiadanie domu SFR może oferować obie rzeczy, których szuka inwestor:

 • Cykliczny dochód z wynajmu i przepływy pieniężne, podobne do akcji wypłacających dywidendę.
 • Długoterminowy wzrost wartości kapitału własnego.

Kodeks podatkowy zapewnia również inwestorom wyjątkowe korzyści podatkowe, takie jak odliczenia z tytułu kosztów operacyjnych nieruchomości; wydatki właściciela, takie jak podróże służbowe i kształcenie ustawiczne; oraz możliwość korzystania z amortyzacji w celu zmniejszenia dochodu przed opodatkowaniem.

Aby być uczciwym, jednym z wyzwań związanych z posiadaniem nieruchomości na wynajem jest to, że najlepsze oferty często można znaleźć w innych miastach lub stanach. Mniejsze rynki drugorzędne i trzeciorzędne w Pasie Słońca z silnym wzrostem populacji i zatrudnienia mogą oferować bardziej przystępne ceny mieszkań i bardziej solidne zyski w dłuższej perspektywie.

Wiele lat temu posiadanie nieruchomości poza stanem było wyzwaniem, ale dzisiejsza technologia i internetowe platformy rynkowe znacznie ułatwiają zdalne inwestowanie w nieruchomości. Po zainwestowaniu w nieruchomość na wynajem w innym mieście, inwestorzy mogą zatrudnić sprawdzoną lokalną firmę zarządzającą nieruchomościami, która zajmie się codziennymi szczegółami zarządzania lub dowiedzieć się więcej o nieruchomościach, samodzielnie zarządzając nieruchomością.

Zainwestowanie 250 tys. dolarów w nieruchomość na wynajem może być bardzo kosztowne. Zamiast płacić gotówką za dom lub wykorzystywać pieniądze na zaliczkę na dom dla początkujących w San Francisco, inwestorzy mogą wykorzystać tę samą kwotę kapitału na zaliczki na wiele wynajmowanych nieruchomości na bardziej przystępnych rynkach w całym kraju.

2. REIT-y

Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości (REIT) mogą być dobrym sposobem na dodatkową dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

REIT-y nie oferują tych samych bezpośrednich korzyści, co nieruchomości na wynajem, takich jak wykorzystanie wydatków w celu zmniejszenia dochodu przed opodatkowaniem i dumy z własności. Akcje REIT znajdujące się w publicznym obrocie zapewniają jednak płynność, ponieważ można je łatwo kupić i sprzedać, tak jak każde inne akcje. REIT-y są również łatwym sposobem na inwestowanie w szeroką gamę klas aktywów nieruchomościowych, takich jak nieruchomości mieszkalne i komercyjne oraz nieruchomości o specjalnym przeznaczeniu, takie jak magazyny self-storage i centra danych.

REIT-y mogą również zapewniać stałe zwroty z dywidend, ponieważ zgodnie z prawem REIT-y są zobowiązane do corocznej dystrybucji większości swoich zysków na rzecz akcjonariuszy w formie wypłat lub dywidend.

Według Nareit, stopa dywidendy wszystkich REIT-ów akcyjnych do III kwartału 2021 r. wyniosła 2,92%, podczas gdy wszystkie REIT-y hipoteczne wygenerowały stopę dywidendy na poziomie 8,41%. Najskuteczniejsze sektory REIT w ujęciu od początku roku na koniec III kwartału 2021 r. obejmowały magazyny samoobsługowe, domy jednorodzinne i regionalne centra handlowe, ze zwrotami od 30.10% do 56.55%.

Podobnie jak w przypadku SFR, REIT mają również niską korelację ze zmiennością rynku akcji.

3. Akcje wzrostowe

Akcje wzrostowe to akcje spółek notowanych na giełdzie, od których oczekuje się szybszego wzrostu niż średnia giełdowa. Wspólne cechy akcji wzrostowych obejmują

 • minimalne dywidendy lub ich brak
 • Przewaga konkurencyjna lub "przełomowa"
 • Zdolność do wykładniczego wzrostu dzięki efektowi sieci z lojalnymi klientami
 • Wysokie przychody brutto w połączeniu z wysoką stopą wzrostu

Przykładami jednych z największych zwycięzców wzrostu akcji w ciągu ostatniej dekady są Meta Platforms (dawniej znany jako Facebook), Amazon, Apple, Shopify i Netflix. Inwestorzy, którzy kupili i przeprowadzili pierwsze oferty publiczne (IPO) tych zaawansowanych technologicznie spółek, bardzo dobrze na tym wyszli. Na przykład 1000 USD zainwestowane w Amazon w maju 1997 r. byłoby warte ponad 2 miliony USD na dzień 5 lipca 2021 r., według Statista.

Podczas gdy wielu inwestorów trafiło w dziesiątkę, kupując akcje wzrostowe lata temu, oczekiwanie, że spółki będą nadal szybko rosnąć, może być ryzykowną strategią inwestycyjną. Ponieważ większość akcji wzrostowych nie wypłaca dywidend, inwestorzy liczą na zwrot poprzez wyczucie czasu na rynku i sprzedaż akcji z zyskiem.

Niestety, próba wyczucia czasu na rynku akcji, zwłaszcza w przypadku pojedynczych akcji, jest trudna. W ciągu ostatnich 6 miesięcy ceny akcji Meta Platforms (Facebook), Netflix i Shopify spadły odpowiednio o 41%, 22% i 43% (stan na 15 lutego 2022 r.).

Chociaż akcje wzrostowe mogą oferować znaczny wzrost, jednym z wielu powodów, dla których ludzie inwestują w nieruchomości, jest zabezpieczenie zmienności rynku akcji.

4. Dywidendowe fundusze ETF o wysokiej rentowności

Dywidendowe fundusze ETF o wysokiej rentowności obejmują akcje wypłacające dywidendę. Oprócz corocznych powtarzających się dywidend, inwestorzy mogą czerpać zyski ze wzrostu wartości bazowych aktywów giełdowych, podobnie jak w przypadku posiadania nieruchomości, które zyskują na wartości w perspektywie długoterminowej.

Trzy z najlepszych dywidendowych funduszy ETF na II kwartał 2022 r. to VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC), VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) i SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD), według Investopedia.

Roczne stopy dywidendy z CDC, CDL i SPYD wahały się od 2,51% do 4,88%, podczas gdy wyniki rok do roku wahały się od 29,2% do 31,2%. Jak zauważa raport Investopedii, dywidendowe fundusze ETF są często preferowane przez inwestorów poszukujących większego dochodu, unikających ryzyka oraz przez inwestorów, którzy równoważą bardziej ryzykowne inwestycje w swoich portfelach.

5. Crowdfunding

Crowdfunding to rodzaj inwestycji grupowych, w których duża liczba inwestorów łączy swój kapitał w celu inwestowania w projekty high-tech, filmy i muzykę oraz inwestycje w nieruchomości.

Na przykład, niektóre z najlepszych platform crowdfundingu nieruchomości zapewniają inwestorom dostęp do projektów klasy instytucjonalnej, takich jak projekty SFR, ustabilizowane budynki mieszkalne oraz centra magazynowe i dystrybucyjne.

Co do zasady, najbardziej atrakcyjne inwestycje crowdfundingowe są dostępne tylko dla zamożnych, akredytowanych inwestorów. Chociaż fundusze crowdfundingowe mogą oferować potencjalnie wysokie zyski, należy pamiętać o pewnym ryzyku. Kapitał jest często blokowany na dłuższy czas, dopóki projekt nie zostanie zbudowany i ustabilizowany, a udziały w funduszach społecznościowych są generalnie niepłynne i nie można nimi łatwo handlować w taki sam sposób, jak akcjami i nieruchomościami.

6. Pożyczki prywatne

Znane również jako twarde pieniądze lub prywatne pieniądze, inwestorzy gotowi podjąć większe ryzyko mogą uznać, że prywatne pożyczki są atrakcyjnym sposobem na zainwestowanie 250 tysięcy dolarów. Pożyczkobiorcy, którzy nie kwalifikują się do tradycyjnej pożyczki z banku lub unii kredytowej, lub osoby, które potrzebują szybkiego dostępu do gotówki na krótki okres czasu, często zwracają się do prywatnych pożyczkodawców.

Jak wyjaśniono w artykule na Nasdaq.com, inwestorzy mogą czerpać zyski, naliczając znacznie wyższe stopy procentowe w porównaniu do 30-letniego kredytu hipotecznego, jednocześnie zabezpieczając pożyczkę nieruchomością. Pożyczki prywatne są często wykorzystywane przez pożyczkobiorców naprawiających i odwracających nieruchomości i zwykle mają krótki okres spłaty pożyczki od 6 miesięcy do 2 lat.

Pożyczki prywatne są często uważane za pasywną inwestycję, ale czasami projekt nie idzie zgodnie z planem. Jeśli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze zobowiązań, prywatny pożyczkodawca może skończyć z w połowie wyremontowanym domem, który musi zostać ukończony lub sprzedany innemu flipperowi.

7. Własny biznes

Podczas gdy inwestowanie w nieruchomości na wynajem jest jedną z form własności biznesowej, inwestor może chcieć rozgałęzić się i posiadać inną firmę. Rozpoczęcie działalności od podstaw, zakup istniejącej firmy lub inwestowanie w firmę jako cichy wspólnik to 3 sposoby na posiadanie firmy.

Nabycie firmy, która ma ugruntowaną historię i dobrą reputację, może być mniej ryzykowne, ale klienci i współwłaściciele będą musieli mieć do siebie zaufanie. Czasami klienci, którzy są przyzwyczajeni do widoku tej samej twarzy przez cały czas, decydują się pójść gdzie indziej, gdy mała firma zmienia właściciela, nawet jeśli firma jest lepiej prowadzona niż wcześniej.

8. Metale szlachetne

Metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, są historycznie używane jako magazyn wartości i zabezpieczenie przed inflacją. Pod pewnymi względami nieruchomości są podobne do złota. Ani metale szlachetne, ani nieruchomości nie mogą powstać z powietrza, a oba oferują podobne potencjalne korzyści dla inwestorów.

Aby jednak czerpać zyski z metali szlachetnych, inwestorzy powinni być przygotowani na zakup i utrzymywanie ich przez bardzo długi czas.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Duke University i cytowanych w The Wall Street Journal, złoto utrzymuje swoją siłę nabywczą przez ponad sto lat. W krótszych okresach inwestycyjnych cena złota skorygowana o inflację waha się mniej więcej tak samo, jak w przypadku innych aktywów.

9. Kryptowaluty

Bitcoin jest często określany jako cyfrowa forma złota, chociaż kryptowaluty istnieją dopiero od mniej niż 10 lat i nie mają takich samych historycznych osiągnięć jak metale szlachetne. Jest to również prawdopodobnie najbardziej zmienne aktywo na tej liście.

Według wykresu wydajności Bitcoina z CoinDesk, waluta spadła o 46% od szczytu w listopadzie 2021 r. do lutego 2022 r., co oznacza, że inwestor umieszczający całe 250 tys. dolarów w koszyku Bitcoina straciłby około połowy zainwestowanego kapitału.

Aby być uczciwym, Bitcoin odnotował imponujące zyski dla inwestorów, którzy trzymają się drogiego życia. Od pierwszego szczytu rynkowego w grudniu 2017 r. cena Bitcoina wzrosła o około 250%, pomimo zmienności.

Podczas gdy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nie zatwierdziła jeszcze funduszu ETF na Bitcoina (stan na 9 lutego 2022 r.), inwestorzy poszukujący ekspozycji na Bitcoina i inne kryptowaluty mogą nabywać akcje spółek notowanych na giełdzie, takich jak MicroStrategy, PayPal czy Coinbase.

Podsumowanie

Istnieje wiele sposobów na zainwestowanie 250 tysięcy dolarów, z których każdy wiąże się z innym poziomem ryzyka w zamian za potencjalną nagrodę. Inwestorzy poszukujący zrównoważonego połączenia ryzyka i zysku mogą uznać nieruchomości za idealną inwestycję. Posiadanie nieruchomości na wynajem może generować stały dochód i aprecjację w długim okresie, oferując jednocześnie odliczenia podatkowe i korzyści unikalne dla nieruchomości inwestycyjnych.

Warto przeczytać