Ostatnia aktualizacja 6 czerwca 2022 r.

Korzystanie z pożyczki biznesowej na wynajem nieruchomości może pomóc w rozwoju portfela nieruchomości poprzez zapewnienie funduszy na zakup pojedynczych lub wielu nieruchomości do wynajęcia i zapewnienie pieniędzy na remonty i modernizacje w celu zwiększenia dochodów z wynajmu.

Istnieje wiele różnych opcji pożyczek dla osób fizycznych, ale znalezienie pożyczki biznesowej dla nieruchomości do wynajęcia może czasami czuć się jak bieganie do ściany z cegieł. Chyba że, oczywiście, wiesz gdzie szukać!

Przeanalizujemy różne opcje pożyczek biznesowych dostępnych dla nieruchomości na wynajem i omówimy, jak pożyczki Small Business Administration (SBA) mogą być wykorzystane do inwestycji w nieruchomości.


Najważniejsze informacje

  • Pożyczka biznesowa na nieruchomość jest alternatywą dla uzyskania pożyczki z osobistą gwarancją.
  • Wielu kredytodawców kładzie większy nacisk na aktywa biznesowe i nieruchomości czynszowe wykorzystywane jako zabezpieczenie przy udzielaniu kredytu biznesowego.
  • Źródła pożyczek biznesowych na nieruchomości czynszowe obejmują banki, z którymi firma już prowadzi interesy oraz prywatnych i portfelowych pożyczkodawców.
  • Dwa programy kredytowe oferowane przez SBA, które mają pomóc firmie w zakupie nieruchomości na własny użytek to SBA 504 i SBA 7(a).

Opcje pożyczek biznesowych dla nieruchomości do wynajęcia


Rekomendacja: Sprawdź ofertę sprawdzonej firmy remontowej MaksymBud (https://maksymbud.pl/)


Oto kilka opcji do rozważenia w celu uzyskania pożyczki biznesowej, gdy zaczynasz szukać nieruchomości do wynajęcia.

1. Tradycyjne kredyty bankowe

Podczas zakupów pożyczki biznesowej dla nieruchomości inwestycyjnej, pierwszym przystankiem jest bank lub unia kredytowa, z którą już prowadzisz interesy. Istnieje prawdopodobieństwo, że kierownik oddziału i wielu pracowników znają Cię już z imienia i nazwiska i mogą z zadowoleniem przyjąć możliwość zarobienia więcej na Twoim biznesie.

Ubieganie się o pożyczkę biznesową na wynajem nieruchomości jest podobne do ubiegania się o pożyczkę osobistą. Dokumenty, które kredytodawcy zazwyczaj wymagają obejmują:

  • Raport kredytowy pokazujący historię spłacania pożyczek w terminie
  • Wyciągi bankowe dokumentujące przychody i prognozę przyszłych przepływów pieniężnych w biznesie
  • Deklaracje podatkowe firmy pokazujące historyczne wyniki firmy zgłoszone do Internal Revenue Service (IRS)
  • Rachunek zysków i strat dostarczający pożyczkodawcy szczegółów dotyczących przychodów i kosztów w wielu okresach
  • Bilans przedstawiający aktualne aktywa i zobowiązania, pokazujący co firma posiada i co jest jej winna, wraz z kapitałem własnym właściciela
  • Biznes plan i prognozy finansowe szczegółowo opisujące, na co zostanie przeznaczona pożyczka, np. na zakup nieruchomości do wynajęcia, oraz prognoza przepływów pieniężnych wykazująca, że pożyczka może zostać spłacona.

Pożyczkodawca może również poprosić o podobne dane osobowe i zażądać osobistej gwarancji od dyrektorów firmy, nawet jeśli Twoja firma ubiega się o pożyczkę.

2. Biznesowa pożyczka terminowa

Tradycyjne banki, unie kredytowe i prywatni pożyczkodawcy oferują biznesowe pożyczki terminowe. Istnieje wiele opcji pożyczek terminowych o różnej wielkości i oprocentowaniu. Pożyczki terminowe dla firm zapewniają fundusze na zakup sprzętu, aktualizację powierzchni biurowej i zakup nieruchomości. Fundusze są otrzymywane w jednej kwocie ryczałtowej i spłacane w okresie czasu, zazwyczaj ze stałą stopą procentową.

Pożyczki krótkoterminowe, zwane czasami pożyczkami pomostowymi, mają zazwyczaj okres spłaty 12 miesięcy lub krótszy i mogą być dobrym rozwiązaniem w przypadku szybkiego zakupu nieruchomości do wynajęcia przed uzyskaniem tradycyjnego kredytu bankowego. Średnioterminowe pożyczki biznesowe mają zazwyczaj okresy od 1 do 5 lat, natomiast długoterminowe pożyczki biznesowe mogą mieć okresy do 25 lat.

3. Biznesowa linia kredytowa

Biznesowa linia kredytowa jest podobna do domowej linii kredytowej (HELOC), z tą różnicą, że kredyt jest przeznaczony dla firmy. Firma może korzystać z linii kredytowej w miarę potrzeb i płacić tylko odsetki od pożyczonej kwoty. Linia kredytowa jest uzupełniana w miarę spłacania kredytu, a środki są dostępne do ponownego pożyczenia.

Linie kredytowe mogą być zabezpieczone aktywami należącymi do firmy lub niezabezpieczone, bez zabezpieczenia pożyczki. W przypadku zabezpieczonej linii kredytowej oprocentowanie i opłaty są zazwyczaj niższe. Jednakże, jeśli pożyczka nie zostanie spłacona, pożyczkodawca może zabrać zabezpieczenie użyte do zabezpieczenia pożyczki.

4. Alternatywne pożyczki biznesowe

Alternatywne opcje pożyczek biznesowych obejmują finansowanie faktur i faktoring faktur.

Finansowanie faktur służy do pożyczania pieniędzy pod zastaw niezapłaconych faktur od klientów. Pożyczkodawca pobiera procent wartości faktury jako opłatę, a gdy klienci płacą swoje faktury, firma spłaca pożyczkę.

Faktoring fakturowy działa podobnie, z tą różnicą, że zaległe faktury są sprzedawane pożyczkodawcy za pewien procent całkowitej kwoty należności. Pożyczkodawca jest odpowiedzialny za zbieranie płatności od klientów, a płatności klientów są wysyłane do pożyczkobiorcy, po potrąceniu opłaty pożyczkodawcy.

5. Prywatny pożyczkodawca pieniężny

Prywatni kredytodawcy to inwestorzy i grupy inwestycyjne, które są alternatywą dla tradycyjnych kredytodawców biznesowych.

Zakwalifikowanie się do pożyczki biznesowej i otrzymanie finansowania od prywatnego pożyczkodawcy może być szybsze, chociaż zwykle pochodzą one z wyższymi stopami procentowymi i opłatami niż inne opcje pożyczek biznesowych. Jednak prywatny pożyczkodawca może być w stanie skonstruować pożyczkę biznesową na wynajem nieruchomości, aby lepiej spełnić potrzeby zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy.

Jednym z wyzwań w pracy z prywatnym pożyczkodawcą jest to, że mogą one być trudne do znalezienia, ponieważ zazwyczaj nie reklamują się w sposób, w jaki robią to tradycyjni pożyczkodawcy. Jednak dobry prywatny pożyczkodawca pieniądze mogą być zazwyczaj zlokalizowane przez pytając kolegów inwestorów nieruchomości i kontaktów, w tym menedżerów nieruchomości, agentów firmy tytuł i brokerów ubezpieczeniowych.

6. Pożyczkodawca portfelowy

Jak sama nazwa wskazuje, pożyczkodawca portfelowy utrzymuje pożyczkę w swoim bilansie lub portfelu kredytowym, zamiast sprzedawać ją na rynku wtórnym. Dzięki temu warunki pożyczki mogą być tak skonstruowane, aby spełniały potrzeby pożyczkobiorcy, a zatwierdzenie i finansowanie pożyczki może być szybsze.

Ponieważ kredytodawcy portfelowi są w posiadaniu kredytu, mogą opracować własne wytyczne dotyczące oceny ryzyka, zamiast stosować się do federalnych wytycznych kredytowych. Zasadą jest, że przy udzielaniu kredytu portfelowego, kredytodawca kładzie większy nacisk na przepływy pieniężne i rodzaj finansowanej nieruchomości niż na ocenę kredytową kredytobiorcy lub aktywa biznesowe.

Opcje pożyczek portfelowych różnią się w zależności od pożyczkodawcy i zazwyczaj obejmują pożyczki ze stałym lub regulowanym oprocentowaniem, krótkoterminowe pożyczki pomostowe oraz linie kredytowe dla przedsiębiorstw. O ile pożyczkobiorca jest w stanie spłacić pożyczkę, zazwyczaj nie ma ograniczeń co do liczby nieruchomości do wynajęcia, które firma może sfinansować.

Podobnie jak w przypadku prywatnych pożyczek pieniężnych, oprocentowanie pożyczek portfelowych i opłaty są zazwyczaj wyższe niż w przypadku tradycyjnych form finansowania. Mogą one być również bez regresu, więc nie wymagają gwarancji biznesowej lub osobistej gwarancji kredytobiorcy.

7. Hipoteka łączna

Hipoteka łączna pozwala podmiotowi gospodarczemu na finansowanie wielu nieruchomości czynszowych w ramach jednego kredytu, zamiast posiadania indywidualnych hipotek dla każdej nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa bazowe służą jako zabezpieczenie kredytu, co sprawia, że hipoteki kocowe są popularną opcją dla deweloperów i firm kupujących wiele nieruchomości do wynajęcia.

Ogólne kredyty hipoteczne zazwyczaj posiadają klauzulę zwalniającą, która pozwala na sprzedaż poszczególnych nieruchomości bez konieczności refinansowania całego kredytu. Jednakże, kredytobiorca, który chce refinansować może mieć możliwość refinansowania całego kredytu.

Uzyskanie kredytu hipotecznego w formie blankietu może być wygodną opcją dla firmy, ponieważ przyznanie kredytu i finansowanie zwykle zajmuje mniej czasu, a istnieje tylko jeden miesięczny czek hipoteczny do przetworzenia. Z drugiej strony, zaleganie z hipoteką kocową może spowodować, że wszystkie nieruchomości będą zagrożone przejęciem, a opłaty za pożyczkę i stopy procentowe mogą być wyższe niż w przypadku tradycyjnego finansowania hipotecznego.

Czy pożyczki SBA mogą być wykorzystane na wynajem nieruchomości?

SBA oferuje 2 programy pożyczek dla małych firm kupujących nieruchomości, SBA 504 i SBA 7(a). Jednak żaden z nich nie może być wykorzystany do spekulacji lub inwestycji w nieruchomości do wynajęcia, ani do zakupu nieruchomości w celach inwestycyjnych.

Pożyczka SBA 504 jest przeznaczona dla firm o wartości netto poniżej 15 milionów dolarów i zapewnia długoterminowe finansowanie o stałym oprocentowaniu dla firmy na zakup głównych środków trwałych, które promują rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy. Na przykład, pożyczka 504 może być wykorzystana przez firmę do zakupu lub budowy budynku zajmowanego przez właściciela lub ulepszenia istniejącego obiektu.

Program kredytowy SBA 7(a) zapewnia krótko- i długoterminowy kapitał obrotowy dla właścicieli małych firm i jest najlepszą opcją, gdy nieruchomość jest częścią zakupu biznesowego, według SBA. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 milionów dolarów. Podstawowe zastosowania funduszy obejmują zakup nieruchomości, budowę lub renowację istniejącego budynku, pozyskanie nowego biznesu lub rozszerzenie istniejącego biznesu.

Ostateczne przemyślenia

Pożyczki biznesowe na wynajem nieruchomości można znaleźć w różnych źródłach, w tym u tradycyjnych, prywatnych i portfelowych kredytodawców. Istnieją opcje nabywania nowych nieruchomości do wynajęcia, remontu istniejących nieruchomości do wynajęcia i rozszerzenia portfela inwestycyjnego nieruchomości. Podobnie jak w przypadku każdego innego rodzaju finansowania, właściciel firmy powinien poświęcić czas na analizę zalet i wad każdej opcji pożyczki i zasięgnąć porady biegłego rewidenta (CPA) lub doradcy finansowego.

Warto przeczytać